Samtalegrupper, oplysning og uddannelse

Vi gennemfører kurser for uddannelsesinstitutioner og institutioner som kirker, sundhedsvæsenet, Forsvaret og NGO’er. Metoden findes på mere end 150 sprog, i 100 lande.

Vil I inspirere eller uddanne medarbejdere, menighedsråd, menigheden eller studerende? Vi er fleksible og tilpasser forløb til jeres behov. Vi gennemfører kurser for uddannelsesinstitutioner og institutioner som kirker, sundhedsvæsenet, Forsvaret og NGO’er.

En tegning af hjerter

Foredrag om bibelsk sjælesorg

Hvad er det metoden kan? Hvad går bibelsk sjælesorg ud på? Hvad er forskellen på sorggrupper og samtalegrupper? Hvordan inddrages Bibelen, relevant psykologi og cases i sjælesorgen?

Få svarene i foredraget og bliv inspireret til at deltage i en samtalegruppe eller bliv selv facilitator. Vores facilitatorer holder foredrag om bibelsk sjælesorg.

45 minutter, pause og efterfølgende spørgsmål. I alt 2 timer.

Foredrag om moralsk skade

Mange kender til moralsk stress. De færreste kender moralsk skade, som er en alvorlig lidelse forbundet med samvittigheden.

Moralsk skade i arbejdslivet rammer især ansatte i Forsvaret, sundhedsvæsenet, kirker og NGO’er. Moralsk skade kan opstå efter begivenheder, som krænker ens dybt forankrede fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert.

Når man skal indgå for mange moralske kompromiser og kommer ud af kurs i forhold til sit moralske kompas. Det moralske traume er kendetegnet ved skyldfølelse, eksistentiel krise og tab af tillid, men kan også give alvorlige reaktioner som depression og angst.

Temadage

Bibelsk sjælesorg anvendes i samtalegrupper. Metoden giver psykologiske og bibelske redskaber til at sætte ord på lidelsen. Metoden er gruppe-baseret og inddrager case-stories, psykoedukation, sang, bøn, rollespil, skriveøvelser og bibelske fortællinger. Klagesalmer spiller en central rolle. 

Få indblik i metoden ved at afprøve dele af håndbogsmaterialet. Det kan være en formiddag eller en hel dag. Vi skræddersyer forløb. 

Samtalegrupper

Nogle oplevelser i livet er så smertefulde, at de forårsager dyb og varig lidelse.

I samtalegrupper taler vi om tro, tab og traumer. Vi reflekterer over tab, man selv har lidt eller været tæt på med henblik på at få fornyet perspektiv og livsmod. Sorggrupper etableres typisk for mennesker, der har mistet et menneske ved dødsfald. I samtalegruppen mødes vi også omkring mange andre alvorlige tab og traumer.

Det er fortrinsvis vores facilitatorer, der holder samtalegrupper lokalt. Kontakt facilitatorerne direkte og hør, om der kommer en gruppe nær dig. Eller kontakt centerleder Synne Garff, hvis din kirke eller organisation ønsker at afholde en samtalegruppe.

Uddannelse som facilitator

Vi udbyder kurser i samarbejde med bl.a. Løgumkloster Refugium og FUV, Folkekirkens Uddannelses og Vidensinstitution. Der vil desuden i 2024 blive udbudt dagskurser i København.

Kontakt os hvis du ønsker at blive facilitator eller er en uddannelsesinstitution eller kirke, der vil indgå et samarbejde mhp. uddannelse af medarbejdere, menigheden, studerende eller andre.