Metoden

Vi anvender den internationalt anerkendte metode, bibelsk sjælesorg. Metoden er forskningsbaseret og har vist sig effektiv til at give fornyet perspektiv og livsmod for mennesker i krise.

Internationalt anerkendt og forskningsbaseret metode

Vi følger med i dansk og international forskning inden for bibelsk sjælesorg. Vi har licens til at arbejde med det danske materiale i Danmark, Grønland og på Færøerne

  • Erfarne undervisere og sjælesørgere
  • Vores metode har uddannet mere end 20.000 facilitatorer globalt de sidste 20 år
  • Materialet er udbredt til 100 lande, på mere end 150 sprog
  • Vi inddrager Bibelens tekster, relevant psykologi og cases
  • Deltagere er myndige personer over 18 år

Vi taler om

Tro
Stress
Glæde
Tab
Vrede
Traumer
Nåde
Hævn
Retfærdighed
Magtesløshed
Barmhjertighed
Forræderi
Angst
Skam
Skyld
Død
Sorg
Mørke
Håb
Moralsk
Skade
Ensomhed
Håbløshed
Frygt
Mening
Kærlighed
Uro
Tillid
Hengivenhed
Samvittighedsstress
Tilgivelse
Fred
Forsoning
Frise med figurer

Forskningsbaseret

Vores samtaleteknikker og indhold er forskningsbaseret og velafprøvet globalt. Vi adresserer de væsentlige spørgsmål i selskab med verdens mest læste bog, Bibelen.

Nogle oplevelser i livet er så smertefulde, at de forårsager dyb og varig lidelse. I samtalegrupper taler vi om tro, tab og traumer. Vi reflekterer over tab, man selv har lidt eller været tæt på med henblik på at få fornyet perspektiv og livsmod. Ikke alle tab fører til traumer. Men traumer handler altid om tab.

Sorggrupper etableres typisk for mennesker, der har mistet et menneske ved dødsfald. I samtalegruppen mødes vi også omkring mange andre alvorlige tab og traumer.

Bibelsk sjælesorg er udviklet af ledende kirkefolk, psykiatere, psykologer og bibelkyndige. Oprindeligt er metoden udviklet til at hjælpe krigsofre og flygtninge med deres psykologiske traumer, men anvendes nu også i Danmark.

Metoden bygger på kristendommens værdier, livsforståelse og moralkodeks. I lyset af  bibelske tekster reflekterer vi over livet og døden, sorg, tab, traumer, moralske anfægtelser, angst, mening, skam, skyld, vrede og tilgivelse. Metoden er økumenisk og anvendes af katolikker, ortodokse og protestanter. Åben for teologisk fortolkning.

Deltagerhåndbogen, som vi anvender, inddrager fortællingen om Jesus’ liv, død og opstandelse, Jobs lidelseshistorie, klagesalmer og henved 150 bibelhenvisninger. Samtidig er der psykologiske dele, som beskriver forskellen på tab og traumer samt, hvad der sker med os, når vi sørger over voldsomme tab.

Der stilles spørgsmål og diskuteres på tomandshånd, i mindre grupper og plenum. Formen kan have terapeutisk karakter og effekt. Metoden er dog ikke behandling. I sjælesorg er der altid en mellembestemmelse til stede, som Søren Kierkegaard ville kalde det. Man kan også sige, at Gud er med som tredjepart. Sjælesorg er omsorg for sjælen, der udøves gennem samtalen, vi ledsager hinanden og skriver klagesalmer, tegne- og skriveøvelser. Vi udvikler empati og lydhørhed.

Vores facilitatorer er uddannet til at yde sjælesorg. Men alle deltagere yder sjælesorg ved at være medlevende samtalepartnere. Erfaringen viser, at når smerte og lidelse deles, bliver tabet eller traumet lettere at bære. Bibelsk sjælesorg er til trøst og lindring, når man rammes på livet. Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde, som et engelsk ordsprog lyder.

Vi anbefaler først, at man deltager i en samtalegruppe seks måneder efter et voldsomt tab.