Bliv facilitator

Lær at facilitere samtaler om tro, tab og traumer. Vores samtaleteknikker og indhold er velafprøvet globalt. Metoden er enkel. Uddannelse for teologer og andre med et vist kendskab til kristendommen og Bibelen.

Om uddannelsen

Vi uddanner privatpersoner, medarbejdere, menighedsråd, menigheder og studerende. Vi gennemfører kurser for uddannelsesinstitutioner, kirker, sundhedsvæsenet, Forsvaret og NGO’er. Kommende facilitatorer forholder sig til egne tab og trænes i at facilitere grupper. Vi anbefaler, at man finder en at arbejde sammen med.

Tab har mange former, men tabet er altid personligt. Når et menneske rammes på livet, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig. I sorggruppen mødes mennesker, der har mistet en, de holdt af. I samtalegruppen mødes deltagerne om mange andre typer tab.

Metoden har et enkelt sprog og klare ideer. Metoden praktiseres i små grupper, der ledes af erfarne facilitatorer. Center for tro, tab og traumer uddanner folk til at anvende bibelsk sjælesorg i praksis lokalt. Metoden er velafprøvet og udviklet igennem mere end 20 år globalt. Oprindeligt blev den til for at hjælpe krigsofre, internt fordrevne og flygtninge.

Vi inddrager bibelske tekster, som tabet spejles i. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner. 

Bibelen rummer klagesalmer, som har et sprog for lidelse. På kurset lærer man selv at skrive klagesalmer.

Man får indblik i den forskning, som metoden bygger på, og man uddannes i at kunne formidle denne viden. Man modtager deltagerhåndbogen på dansk samt facilitatorguiden på engelsk. Fremtidige facilitatorer gennemgår selv det forløb, som fremtidige deltagere skal introduceres til.

Certifikatet til modul 1, facilitator under uddannelse, holder i 24 måneder og bortfalder, hvis ikke man faciliterer øve-samtalegrupper. Erfaringen er, at praksis skal holdes ved lige. Det anbefales, at man tager modul 2 inden for et år.

Deltagerhåndbog

Deltagerhåndbog & facilitatorguide uddeles på modul 1.

Certificering

Hvem er det for?

Facilitatoruddannelsen er for teologer og andre med relevante teologiske forudsætninger (fx gymnasielærere og skolelærere med kristendom som linjefag, 3K-uddannede, kirke- kulturmedarbejdere, psykologer, læger, sygeplejersker og socialrådgivere).

Måske vil din kirke uddanne en gruppe facilitatorer, der kan udbyde samtalegrupper om tro, tab og traumer?

Hvordan?
Modul 1 + 2 tager henholdsvis 3 + 2 dage Max. 25 deltagere pr. hold.
Hvad koster det?
Prisen afhænger af dagskursus eller internat.

Kontakt os gerne.

Hvad er uddannelsesniveauet?

Efter modul 1modtager du et certifikat som "facilitator under uddannelse"

Efter modul 2 modtager du et certifikat som "facilitator"

Facilitatorer med særlige kvalifikationer kan blive inviteret til at være med-undervisere af programmet mhp. at blive master facilitators = undervisere

Vores certifikater udstedes i samarbejde med Trauma Healing Institute

Facilitatoruddannelsen består af tre dele

Modul 1
Modul 1
En kvinde holder en bunke papirer.

Grundkursus

Du lærer at inddrage udvalgte bibeltekster til refleksion og oplæg til samtaler på tomandshånd, i gruppe og plenum. Du får indsigt i krisepsykologi, tabsreaktioner og traumer. Der er cases samt skrive-, tegne- og samtaleøvelser. Facilitatorøvelser samt en mindre test.

Vi arbejder med:

 • Lidelsens problem
 • Psykologisk traume
 • Den gode lytter
 • Sorg
 • Sjælefred
 • Tilgivelse og forsoning

Varighed: 3-4 dage

Efter modul 1 modtager man et certifikat som 'facilitator under uddannelse'. Der tilbydes herefter 2x2 timers online-supervision og vejledning i at afholde samtalegrupper.

Praktik
Praktik
En gruppe mennesker deltager i en workshop.

Praktisk erfaring

Det er afgørende at få erfaring med at anvende deltagerhåndbogens lektioner fra modul 1.

Du skal facilitere kernelektioner med to samtalegrupper i eget regí, inden for et år, før du kan tage modul 2.

Der tilbydes sideløbende 2x2 timers online-supervision og vejledning i at afholde samtalegrupper. CTTT kan også rådgive i, hvordan man annoncerer kurset lokalt.

Modul 2
Modul 2
En mand præsenterer.

Opfølgende kursus

Når du har afholdt minimum to øve-samtalegrupper, er der mulighed for at tage et opfølgende 2-dages kursus. Her gennemgås erfaringer og trænes i udvalgte dele. Der undervises i flere nye emner:

 • Afhængighed
 • Omsorg for omsorgspersonerne
 • Selvmord
 • Udbrændthed
 • Moralsk skade

Varighed: 2 dage

Efter modul 2 modtager du et certifikat som 'facilitator'. Du er nu klar til at afholde en rigtig samtalegruppe. CTTT tilbyder 2x2 timers online-supervision med vejledning i annoncering og afholdelse af samtalegrupper. Det er vigtigt at konsolidere viden og færdigheder. Det sker igennem praksis.

MobilePay

Nr.: Benyt venligst bankoverførsel

Det siger vores kursister

Hjerter

Vil du være facilitator?

Vi uddanner teologer og andre med visse teologiske forudsætninger. Skriv til os.