Hvem er vi?

Center for tro, tab og traumer har en række ressourcepersoner og undervisere tilknyttet sekretariatet. Bestyrelsens engagement og ekspertise er også afgørende for at kunne føre vores visioner ud i livet.

Sekretariat

Synne Garff

Centerleder

Cand.phil. i italiensk, har taget den teologiske tillægsuddannelse §2 og er master facilitator i bibelsk sjælesorg fra Trauma Healing Institute i USA.

Som international chef i et lille årti i Bibelselskabet har Synne rejst hyppigt i konfliktområder og talt om traumer og troens betydning med mennesker i dyb krise. Hun har også arbejdet professionelt med samtalen som studievært på DR og TV2 og som ulønnet hjælpepræst siden 2016. 

Synne har studeret bibelsk sjælesorg over store dele af verden, har været med til at uddanne bl.a. præster, psykologer og læger og været konsulent på metoden internationalt. Hun er desuden forfatter til en række bøger bl.a. den prisbelønnede børnebibel, De Mindstes Bibel.

Synne Garff

Ressourcepersoner

Helle Møller Jensen

Helle Møller Jensen

Sognepræst i Skovshoved Kirke 

Cand.theol., ph.d.-afhandling om sjælesorg og Søren Kierkegaard.

Sognepræst i Brønshøj fra 2003 til 2006 samt hospitalspræst på Bispebjerg Hospital.

Underviser i sjælesorgskurser på præsternes efteruddannelse, Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter, og er en del af censorkorpset ved de teologiske fakulteter i København og Århus.

Tilknyttet Den Kongelige Livgarde som feltpræst (2008-2021) med udsendelser til både Afghanistan og Irak. I dag er Helle feltpræst ved Veterancentret. 

 

Preben Kok

Preben Kok

Supervisor i kirkelig og sundhedsfaglig sammenhæng

Tidligere sogne- og sygehuspræst. I mere end 40 år har han virket som sjælesørger, og de seneste 10 år har han været en efterspurgt foredragsholder.

Med bestselleren Skæld ud på gud (2008) blev Preben landskendt. Senere fulgte bøgerne Slip livet løs og Arvegods – giv visdom videre.

Susanne Engberg

Susanne Engberg 

Hospitalspræst på Psykiatrisk Center Ballerup 

Cand.theol. og master i Afrikastudier.

Har taget specialuddannelsen i sjælesorg for institutionspræster og den tværfaglige uddannelse i dialektisk adfærdsterapi hos Center for Dialektisk Adfærdsterapi og PTSD.

Er uddannet meditations- og Crossyoga instruktør og har haft mange hold i folkekirkeligt regi.

Susanne har desuden været laboratorieleder i Eksistenslaboratoriet.

 

 

Ann Sofi Lægaard Andersen<br />

Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Sognepræst i Jerslev-Hellum-Mylund kirker 

Cand.theol. 

Har gennem årene dygtiggjort sig indenfor sjælesorg via kurser og efteruddannelse og var i en periode hospicepræst på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn.

Ann Sofi har en sorggruppe for forældre, som har mistet et barn og er desuden beredskabspræst.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er en vigtig samarbejds- og sparringspartner for sekretariatet i Center for tro, tab og traumer. I særdeleshed i forhold til foreningens udvikling, visioner og mål.
Rasmus Nøjgaard

Rasmus Nøjgaard

Bestyrelsesformand og sognepræst i Sankt Jakobs Kirke

Cand.theol. og cand.phil. i græsk og latin, modtog Københavns Universitets guldmedalje for en afhandling om antikkens bibelfortolkning, som han arbejdede videre med som ph.d.-stipendiat. Medoversætter til Den Nye Aftale, Bibelen 2020, ansvarshavende redaktør på Kirkesangbogen, derudover en række udgivelser om bibelfortolkning, salmer, liturgi.

Rasmus har undervist i liturgi og Det Nye Testamente ved Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Københavns Universitet og ved universiteterne St. Andrews, Skotland og Emory, Atlanta, USA.

Teologisk konsulent i Christian Help Foundation.

Peter Gangsted

Peter Gangsted

Næstformand

Har haft en lang karriere i erhvervslivet og finansverdenen. Efter en Bsc (Hon.) i Business Administration i England, tilbragte Peter den første del af sin karriere hos industrikoncernen Unilever, hvor han drev forskellige virksomheder rundt om i verden, som økonomidirektør og senere som drifts- og administrerende direktør. Derefter skiftede Peter til private equity, først som grundlæggende partner af Allianz Capital Partners i München, derefter som partner i Cinven, den paneuropæiske private equity-investor. 

Peter er involveret i en række velgørenhedsaktiviteter. Han er bl.a. formand for Christian Help Foundation, formand for en ungdomsklub for udsatte børn og medstifter af The British Pilgrimage Trust. Peter er optaget af samspillet mellem videnskab og tro. Hans engagement i Center for tro, tab og traumer er meget personligt, da et nærtstående familiemedlem i mange år led af svære depressioner og endte med at finde trøst og støtte igennem sjælesorgssamtaler og den kristne tro.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder meget gerne med folkekirken, kirkelige organisationer, refugier, Sundhedsvæsenet, Forsvaret, NGO’er, forsknings- og uddannelsesinstitutioner.