Hyppigt stillede spørgsmål

Vi har samlet en række af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. Skriv gerne til os, hvis der er noget, du ønsker at få uddybet eller svar på.
En tegning af trægrene
Skal man være troende for at deltage i en samtalegruppe?

Tro kan ikke gradbøjes, vejes eller måles. Det vigtigste er, at man gerne vil drøfte tro, tab og traumer med et åbent sind.

Er samtalegruppen for alle?
Bibelsk sjælesorg anvendes af alle kirkeretninger, katolikker, ortodokse og protestanter. Man kan deltage i samtalegruppen med både mindre tab og større
traumer.
Bliver det jeg siger i samtalegruppen sagt videre?

Nej. Der er tavshedspligt for alle deltagere i samtalegruppen, så gruppen kan være et trygt og sikkert sted at dele sine erfaringer.

Kan man bare dukke op i samtalegruppen?

Samtalegrupper annonceres i din lokale kirke. Der er sædvanligvis en for-samtale med facilitatoren, før samtalegruppen går i gang. På den måde kan man afstemme forventningerne.

Hvor mange er der i en samtalegruppe?

Der kan være fra 4 til 15 deltagere.

Hvor mange gange mødes man i samtalegruppen?

Fra 6 til 8 gange. 2 ½ time pr. gang.

Kan jeg blive facilitator?

Vi anbefaler, at man enten er teolog eller har visse teologiske forudsætninger. Læs mere her.

Hvad betyder sjælesorg?

Det betyder omsorg for sjælen. Sjælesorg er betegnelsen for en samtale, der rummer eksistentielle og religiøse spørgsmål for mennesker i krise. Som regel er det præsten,man har samtalen med, men vi kan også være sjælesørgere for hinanden.

Hvorfor inddrages Bibelen?

Bibelen rummer tekster, man kan spejle sig i, deriblandt klagesalmerne, der sætter ord på lidelsen. Tilsvarende er Jobs Bog en grundfortælling om den meningsløse lidelse. Men også Jesus’ lidelseshistorie og opstandelse kan give fornyet livsmod. Vi reflekterer og diskuterer – og der er højt til loftet.

Hvor meget psykologi er der med?
Deltagerhåndbogen inddrager relevant psykologi til belysning af bl.a. sorg, tab,traumer, traumereaktioner, vold i hjemmet, selvmord, afhængighed, omsorg for omsorgsgivere og moralsk skade.
Hvad er forskellen på sorggrupper og samtalegrupper?

I sorggruppen mødes mennesker, der har mistet en nærtstående. I samtalegruppen mødes mennesker omkring mange andre typer tab.

Hvorfor foregår samtalerne i grupper og ikke på tomandshånd?

Erfaringen viser, at fællesskabet og udvekslingen i grupper kan noget særligt. Man løfter hinanden i fællesskabet. Det kan dog være nødvendigt også at have samtaler på tomandshånd eller at få anden sundhedsfaglig hjælp.

Hvorfor bruges skriveøvelser?
Ved at skrive opnår man større ærlighed og selvindsigt. Det er velgørende at skrive klagesalmer. Vi benytter også kunstneriske udtryksformer og meditationsøvelser.
Behandler I traumer?

Nej. Det er vigtigt at understrege, at vores metode ikke er tænkt til hverken at diagnosticere eller behandle eller træde i stedet for en professionel samtale. I samtalegrupperne reflekterer vi over tilværelsen. Vi har fokus på at styrke medfølelse, ikke-fordømmende relationer og selvværd.