Værdigrundlag og historie

Vores velgørende organisation blev grundlagt en sommerdag i 2023. Vi er en del af et verdensomspændende netværk, der arbejder med bibelsk sjælesorg.

Vores mission

Vi er en almennyttig, velgørende non-profit organisation med det overordnede formål at tilbyde faglig uddannelse og undervisning, samtalegrupper samt oplysning om metoden bibelsk sjælesorg i Danmark, Grønland og Færøerne. Målet er at så mange mennesker som muligt får gavn af bibelsk sjælesorg til at opbygge robusthed gennem eksistentiel og åndelig omsorg ved livskriser, traumer og andre moralske, følelsesmæssige eller mentale skader.

Vores tilgang

Vi anvender en internationalt anerkendt metode, som baserer sig på bibelske tekster, relevant psykologi og cases fra det virkelige liv. På dansk hedder metoden ‘bibelsk sjælesorg’.

For at nå vores mål uddanner vi fagfolk og andre med visse teologiske forudsætninger i metoden. Vi gennemfører kurser tilpasset uddannelsesinstitutioner, organisationer og institutioner som kirker, sundhedsvæsenet, Forsvaret og NGO’er. Vores metode kan også afhjælpe sekundære traumer og moralsk skade hos nødhjælpsarbejdere, professionelle omsorgsgivere og lægfolk eller ruste dem til mødet med traumatiserede mennesker.

Vi samler viden og kompetencer om metoden, opbygger netværk og arbejder med kvalitetssikring af metoden i Danmark. Vi afholder også løbende samtalegrupper. Individuelle samtaler tilbydes kun i forbindelse med certificering og kurser.

En tegning af trægrene og hjerter

Historien

Center for tro, tab og traumer blev oprettet i 2023 på initiativ af Christian Help Foundation, sognepræst Rasmus Nøjgaard i Sankt Jakobs Kirke og master facilitator i bibelsk sjælesorg, forfatter og præst Synne Garff. Christian Help Foundation støtter økonomisk i den indledende fase med henblik på at sikre foreningens etablering og styringsstruktur.

Som international chef i Bibelskabet var Synne Garff primus motor i at få metoden til Danmark. Deltagerhåndbogen Healing the Wounds of Trauma står centralt i undervisning, kurser og samtalegrupper. Synne Garff varetog fra 2016 sammen med Helle Møller Jensen, sognepræst i Skovshoved Kirke, feltpræst ved Veterancentret og tidl. lektor i sjælesorg, opgaven med at kontekstualisere og afprøve materialet med bl.a. præster på FUV, Folkekirkens Udannelses- Videncenter. I revisionsarbejdet med deltagerhåndbogen fra 2023 har sognepræst Rasmus Nøjgaard og seniorkonsulent og tidligere sognepræst Preben Kok ydet et betydeligt bidrag.

Center for tro, tab og traumer uddanner fagfolk til at arbejde lokalt som facilitatorer. Centeret arbejder ud fra velafprøvede mentale sundhedsprincipper. Bibelsk sjælesorg er ikke beregnet til at diagnosticere eller behandle sygdom. Metoden træder ikke i stedet for professionel rådgivning og skal ikke erstatte lægefaglig behandling. Center for tro, tab og traumer har tilknyttet en række facilitatorer, der er erfarne præster og sjælesørgere, som står for uddannelse. Vi samarbejder gerne med uddannelsesinstitutioner, foreninger, sundhedsvæsenet, Forsvaret, NGO’er, forskere og eksperter inden for sjælesorg og traumer både i Danmark og internationalt, deriblandt Trauma Healing Institute. Centeret vil virke primært i Danmark, Grønland og på Færøerne, og indsamlede midler anvendes derfor fortrinsvis i disse sammenhænge. Center for tro, tab og traumer er en uafhængig, nonprofit organisation forankret i den kristne tro. 

Vi holder til i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro.

En tegning af mennesker og trægrene

Visuel identitet

På grundlag af udvalgte papirklip fra H. C. Andersen har grafiker og lektor på Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Anne Mette Hartelius, skabt logo, friser og visuel identitet til Center for tro, tab og traumer. Tak til Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.