Cookie- og privatlivspolitik

Indledning

Center for Tro, Tab og Traumer er ansvarlig for behandling af oplysninger om dig. Formålet med denne privatlivspolitik er at informere om, hvordan vi behandler personoplysninger. Personoplysninger skal forstås som enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person.

I privatlivspolitikken vil betegnelsen ”databeskyttelsesforordningen” blive anvendt om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Forordningen kan læses som lovtekst her.

Center for Tro, Tab og Traumer behandler personoplysninger i forbindelse med forskellige aktiviteter, og disse er nærmere beskrevet her i privatlivspolitikken.

Personoplysninger behandles til de overordnede formål:

  • Drift af Center for Tro, Tab og Traumer, herunder administration af ansatte, deltagere, samarbejdspartnere m.v.
  • Yde ønskede services, bl.a. ved henvendelse om hjælp, støtte eller samarbejde.
  • Forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden www.cttt.dk.

Center for Tro, Tab og Traumer tager din sikkerhed og beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vi har både interne procedurer samt tekniske og organisatoriske tiltag med det formål at sikre dine personoplysninger tilstrækkeligt.

Kontaktoplysninger for Center for Tro, Tab og Traumer (Hjemmesideejer og dataansvarlig):

Center for Tro, Tab og Traumer
v./ Centerleder Synne Garff,
Østerbrogade 59
2100 København Ø.
Telefon: +45 53 72 72 82
e-mail: kontakt@cttt.dk

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Dette afsnit angiver de overordnede retsgrundlag for Center for Tro, Tab og Traumers behandling af dine personoplysninger. Specifikke formål og retsgrundlag er angivet for hver enkelt behandlingsaktivitet længere nede.

Behandlingen af dine personoplysninger er oftest baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Nogle typer oplysninger betegnes som ”følsomme personoplysninger”. Behandlingen af følsomme oplysninger vil oftest være baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.

I nogle tilfælde vil oplysninger blive behandlet på grundlag af dit samtykke og dermed databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, hvis det er almindelige personoplysninger, eller art. 9, stk. 2, litra a, hvis det er følsomme oplysninger.

Når vi behandler dit CPR-nummer/personnummer, er behandlingen baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Behandlingsaktiviteter og specificerede formål Cookies Vi sætter kun nødvendige cookies, som er afgørende for hjemmesidens funktioner.

Kommunikation

Når du henvender dig til Center for Tro, Tab og Traumer på e-mail eller telefon, kan vi vælge at registrere henvendelsen og en eventuel korrespondance i vores systemer. Korrespondancen vil blive slettet, når opbevaringen ikke længere er nødvendig.

Tilmelding til arrangementer

Center for Tro, Tab og Traumer kan afholde arrangementer. I den forbindelse behandles personoplysninger som navn, adresse, telefon, e-mail samt andre oplysninger vores korrespondance med dig. Behandlingen sker for at kunne afvikle arrangementet, og oplysningerne opbevares efter arrangementet, hvis der er et legitimt behov herfor.

Dine rettigheder

Du har flere rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få rettet oplysninger, som er urigtige.
  • Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført dine oplysninger (dataportabilitet).

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet.

Revision Denne privatlivspolitik bliver jævnligt revideret, og vi forbeholder os retten til at ændre privatlivspolitikken. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Gyldighed Denne privatlivspolitik er gældende fra 1. januar 2023.