Hvad sker der, når et menneske befinder sig i en situation, hvor der er meget på spil, og tingene går galt? Når soldatens, sygeplejerskens, præstens eller NGO-medarbejderens etiske værdier kolliderer med virkeligheden, og det moralske kompas mister retning?

I Den indre krig inddrager Synne Garff forskning, sjælesørgeriske perspektiver og konkrete cases samt anviser veje til at genfinde tro, håb og livsmod, når skaden er sket. Der peges også på mulig forebyggelse.