Hvad er moralsk skade? Hvordan opstår denne alvorlige lidelse i arbejdslivet? Hvad kan der gøres forebyggende? Hvordan kan sjælesørgere og behandlere hjælpe? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) afholdt i samarbejde med Center for tro, tab og traumer (CTTT) en konference, som stillede skarpt på moralsk skade teologisk og psykologisk.

Moralsk skade er en dyb lidelse, mennesker oplever, når de befinder sig i situationer, hvor der er meget på spil, tingene går galt, og der opstår skade. Alvorlig moralsk stress kan føre til moralsk skade. Lidelsen er forankret i samvittigheden, som kæmper for at finde mening i de ødelæggende oplevelser, der udfordrer ens identitet, moralske koder og evne til at stole på andre eller sig selv. Det resulterer i følelser som skam, skyld, forargelse, sorg og tilbagetrækning fra betydningsfulde relationer. Moralsk skade kan true et menneskes identitet, meningen med tilværelsen, ultimativt true ens liv.

Judy Collins er tværgående veterantovholder i Københavns Kommune og deltog med en gruppe kolleger. Hun syntes, det var en berigende dag og udtaler:

”Tak for en meget spændende og lærerig dag. Man er blevet mere opmærksom på moralsk skade i dansk kontekst hos fx veteraner – Derfor var det en naturlig del af veteranindsatsens løbende kompetenceudvikling at blive klogere på begrebet. Jeg har anbefalet mine veterankoordinatorkolleger landet over at holde øje med foredrag og evt. ny konference.”

Leder af Sjælesorg på nettet, Pernille Hornum, skrev på LinkedIn: ”Tak for en god dag med højst relevante og rigtig gode oplæg.”

Oplæg med forskellige vinkler

Psykiater Anne Lindhardt gav en interessant indføring i diagnosernes land. Diagnoser er bevægelige, ligesom mennesker. Diagnoser kan komme og gå. Moralsk skade er fx ikke en diagnose, det er PTSD til gengæld. Psykolog Katrine Sander fra Veterancenteret oplyste om dette grænseland og forskellige behandlingsmetoder. Hun lod også forstå, at det er en udviklings- og brydningstid, hvor nye behandlingsmetoder og samarbejder udforskes.

Sognepræst og den erfarne sjælesørger, Mikkel Wold, gjorde forsamlingen klogere på skam og skyld i troens perspektiv. Hans erfaring er, at der er en religiøs længsel og nysgerrighed hos mennesker, der rammes på livet. Leder af CTTT, Synne Garff, gav indblik i teorier, bibelsk sjælesorg og eksempler på cases fra sin bog ’Den indre krig. Moralsk skade i arbejdslivet’.

Uddannelses- og afdelingsleder, Ulla Morre Bistrup, fra FUV var moderator og guidede igennem dagen. Samtalen fortsatte i en solbeskinnet Vartov gård på kryds og tværs af faggrænser. Det er bl.a. det, der skal til, hvis man vil arbejde præventivt med moralsk skade og hjælpe flere, der rammes af lidelsen.

FUV og CTTT vil de kommende år sammen tilbyde uddannelse i bibelsk sjælesorg, hvor moralsk skade er en væsentlig del. Uddannelse er både for præster og andre faggrupper med et vist kendskab til Bibelen. Desuden vil CTTT holde oplysningskurser og foredrag om moralsk skade for organisationer og institutioner.

Synne Garff og Ulla Morre Bidstrup
Synne Garff og Ulla Morre Bistrup
Personer på bænk
Deltagere ved konferencen