I det første år har Center for tro tab og traumer (CTTT) allerede hjulpet mange mennesker, men først og fremmest bygget et solidt fundament for i fremtiden at kunne hjælpe endnu flere. Den vigtigste ressource, når mennesker hjælpes med tab og traumer, er at uddanne dygtige facilitatorer, der kan lede samtalegrupper over hele landet. Det er vi godt i gang med, og vi møder en fantastisk interesse fra folkekirken, organisationer og ngo’er, og hvad der er nok så vigtigt, nysgerrighed og efterspørgsel fra dem, der gerne vil deltage i en samtalegruppe om tro, tab og traumer. Bibelsk sjælesorg er en internationalt anerkendt og forskningsbaseret metode. Mere end 450.000 mennesker har deltaget i en samtalegruppe globalt. Metoden er nu for alvor kommet til Danmark.

Strategiske samarbejder

Der blev etableret samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Et antal vederlagsfri kurser tilbydes de kommende år til folkekirkens stifter. Det er et meget positivt joint venture. Vi uddanner præster og andre faggrupper i efteråret 2024 i Ålborg Stift. Flere stifter ønsker uddannelse, workshops og foredrag.

Inspirationsdage

Der blev holdt inspirationsdage bl.a. for studerende på 3K-uddannelsen fra København og Århus. Der var stort engagement og spørgelyst hos de unge mennesker omkring tro, tab og traumer. Der var også seminar om den nye deltagerhåndbog i Sankt Jakobs Kirke for præster og kirkeligt ansatte. Deltagerhåndbogen blev præsenteret og dele afprøvet.

Der er planlagt uddannelse af knap 60 facilitatorer i 2024 (modul 1). En facilitator kan afholde 1-2 samtalegrupper om året. En samtalegruppe rummer 6-15 deltagere.

Metoden anvendes primært til myndige personer over 18 år. Materialet inddrages dog også af nogle præster til konfirmander og unge ramt af sorg og forskellige typer tab.

Forskning underbygger, at bibelsk sjælesorg giver færre traumesymptomer og gør deltagere bedre til at cope med deres traumer.

En gruppe mennesker deltager i en workshop.

Samtalegrupperne skaber fællesskab

I samtalegrupperne kommer mennesker med mange typer tab. Nogle deltagere har mistet et nærtstående familiemedlem, mens andre lider under fx sygdom, skilsmisse, ensomhed eller stress. Der er positiv feedback fra deltagere, der sammen reflekterer over bl.a. skam, skyld, vrede, sorg, tilgivelse og forsoning.

Tusind tak for dette smukke forum, som har givet mig indsigter, åbnet døre til mig selv, til andre, til Gud, til kirken, til at arbejde med taknemmelighed og tilgivelse.

Deltager i samtalegruppe

2024 er fuld af perspektiver

Vi havde sat et forsigtigt mål om at uddanne 40 nye facilitatorer i modul 1 i 2024. Vi har allerede konkrete kurser i kalenderen med knap 60 tilmeldte kursister – præster, psykologer, sygeplejersker, fængsels- og arresthuspræster. Der er planer om flere samtalegrupper, online-øvegrupper, en konference om moralsk skade i arbejdslivet i samarbejde med FUV samt en række oplysningsaktiviteter.

Hjælp til stresshåndtering

Stress koster årligt samfundet 55 milliarder kroner. Bibelsk sjælesorg har vist sig effektiv til stresslindring. CTTT har en særlig kompetence inden for stresslidelsen moralsk skade, som inddrages i samtalegrupper og retræter. CTTT har bl.a. holdt foredrag om moralsk skade for værnsprovster i Skandinavien og er inviteret til at holde oplæg på Veterancenterets nordiske konference NORDEFCO. Moralsk skade er relevant i Forsvaret, men desværre også på mange andre arbejdspladser, hvor menneskers etiske værdier forrådes af dem selv eller af andre. Mennesker kan også opleve hændelser i privatlivet, der kan give moralsk skade.

Tre voksne klædt i smart afslappet tøj poserer til et foto i en lyst oplyst hal under et lokalsamfundsbegivenhed, smilende til kameraet.

Christian Help Foundation har givet en 3-årig bevilling på 3,7 millioner kroner, der løber fra 2023-2025.

Der søges om flere fondsmidler for at imødekomme den store efterspørgsel på uddannelse, samtalegrupper og retræter.

Aktiv bestyrelse

CTTT har en aktiv bestyrelse, der er engageret i både udvikling og den løbende drift. Sognepræst og bestyrelsesformand Rasmus Nøjgaard, næstformand Peter Gangsted samt leder af CTTT, Synne Garff, har udviklet en omfattende forretningsplan, som har hovedfokus på at uddanne nye facilitatorer nationalt og afholde samtalegrupper og retræter for mennesker ramt af tab og traumer.

Center for tro tab og traumer lanceres

CTTT blev lanceret den 30. november ved en sammenkomst med omkring 70 deltagere fra folkekirken, veteranverdenen, sundhedsvæsenet, uddannelsesinstitutioner, ngo’er samt venner af CTTT. Menighedsrådet og personalet i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro har sikret, at organisationen har kontor i kirken. Det betyder alverden, at samtalegrupper, undervisning og møder kan udfoldes i historiske, levende og trygge rammer.

Kvinde med grøn sweater i forsamling
Gæster snakker og nyder forfriskninger i et festligt, uformelt modtagelsesområde med hvide draperede borde og julepynt.

Der var taler, spørgsmål og levende diskussion om bibelsk sjælesorg, centerets visioner, og den nye deltagerhåndbog, der udkom på forlaget Eksistensen samme dag.

Deltagerhåndbogen er central for både undervisning og samtalegrupper. Mange dygtige teologer har læst med og bidraget til et nyt materiale, der foreligger med de bedste erfaringer fra undervisning igennem 8 år. Der arbejdes nu på at udgive en facilitatorhåndbog på dansk.

Deltagerhåndbog
En kvinde og en mand sidder ned. Foran dem er der en masse papirer. Kvinden holder ét stykke papir i hendes hånd.
Redaktionsgruppen bestod, udover Synne Garff og Rasmus Nøjgaard, af præsterne Preben Kok og Helle Møller Jensen, som ydede en betydelig og kvalificeret indsats.

Tusind tak for jeres støtte!

”Vores facilitatorer arbejder dedikeret for at hjælpe mennesker ramt af tab og traumer. Jeg oplever et stort behov for at reflektere over eksistentielle og religiøse spørgsmål sammen med andre. Vi evaluerer løbende og får mange positive svar, når vi spørger, om det gjorde en forskel at deltage i samtalegruppen. Men det er ikke alt, hvad vi laver, der kan måles og vejes, for sjælesorg er omsorg for sjælen.

En kvinde holder en bunke papirer.

Derfor er jeg så taknemmelig over for alle, der er engageret i vores arbejde: Dygtige undervisere og facilitatorer; Christian Help Foundation og private givere, der støtter økonomisk; CTTT’s venner, der bidrager pro bono – advokater, revisorer, teologer, læger, psykologer, ngo-ledere, IT-kyndige og grafikere; samarbejdspartnere i Danmark og vores globale netværk.”

Synne Garff, leder af Center for tro, tab og traumer