Uddannelse i bibelsk sjælesorg
modul 1

Dato: 14. juni – 17. juni 2024

Lær at facilitere samtaler om tro, tab og traumer. Vores samtaleteknikker og indhold er forskningsbaseret og velafprøvet globalt. Metoden er enkel. Uddannelse for teologer og andre med et vist kendskab til kristendommen og Bibelen.

Kursusbeskrivelse

Vi uddanner privatpersoner, medarbejdere, menighedsråd, menigheder og studerende. Vi gennemfører kurser for uddannelsesinstitutioner, kirker, sundhedsvæsenet, Forsvaret og NGO’er. Kommende facilitatorer forholder sig til egne tab og trænes i at facilitere grupper. Vi anbefaler, at man finder en at arbejde sammen med.

Tab har mange former, men tabet er altid personligt. Når et menneske rammes på livet, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig.

Bibelsk sjælesorg har et enkelt sprog og klare ideer. Metoden praktiseres i små grupper, der ledes af erfarne facilitatorer. Center for tro, tab og traumer uddanner folk til at anvende bibelsk sjælesorg i praksis lokalt. Metoden er velafprøvet og udviklet igennem mere end 20 år globalt. Oprindeligt blev den til for at hjælpe krigsofre, internt fordrevne og flygtninge.

Vi inddrager bibelske tekster, som tabet spejles i. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner og cases. Bibelen rummer klagesalmer, som har et sprog for lidelse. På kurset lærer man selv at skrive klagesalmer.

Man modtager deltagerhåndbogen samt facilitatorguiden på dansk. Fremtidige facilitatorer gennemgår selv det forløb, som fremtidige deltagere skal introduceres til. Kurset afsluttes med en eksamen, som certificerer til ’facilitator under uddannelse’ i bibelsk sjælesorg.

Læs mere om bibelsk sjælesorg og uddannelsen på hjemmesiden under ’bliv facilitator’.

I forsommeren 2025 udbydes modul 2, der er et 2-dages kursus med mulighed for erfaringsudveksling og flere lektioner om bl.a. moralsk skade, afhængighed, selvmord, udbrændthed og omsorg for omsorgsgivere. Efter modul 2 er man klar til at afholde sine egne samtalegrupper.

Kurset udbydes i samarbejde med Christian Help Foundation.

Deltagerhåndbog

Deltagerhåndbog & facilitatorguide.

Kursusledere

Synne Garff

Synne Garff

Leder af Center for tro, tab og traumer

Helle Møller Jensen

Helle Møller Jensen

Feltpræst ved Veterancentret og sognepræst.

Preben Kok

Preben Kok

Seniorkonsulent og tidl. hospitalspræst.

Susanne Engberg

Susanne Engberg

Hospitalspræst.

Deltagere

Præster, medarbejdere hos KFUM’s Soldatermission samt andre faggrupper. Et vist kendskab til kristendommen og Bibelen forudsættes.

Det er en fordel at deltage med en makker.

Pris

Pris: 4.000 kr. (ekskl. moms) (præster kan ansøge provsti eller menighedsråd om støtte). Prisen inkluderer to gruppesessioner online efterfølgende mhp. supervision og vejledning i afholdelse af egne øve-grupper.

Kursustilmelding

Tilmelding sker efter ansøgning. Udfyld blanketten. Ansøgningsfrist: 15. marts 2024.

Praktiske informationer

Undervisningen ligger

Fredag d. 14. juni
kl. 19:00 - 22:00
Lørdag d. 15. juni
kl. 09:15 - 22:00
Søndag d. 16. juni
kl. 09:15 - 22:00
Mandag d. 17. juni
kl. 09:15 - 12:00

Kursussted

Sankt Jakobs Kirke,
Østerbrogade 59,
2100 Østerbro

Forplejning

Der kan i pauser købes måltider i nærheden. I løbet af dagen er der adgang til the/kaffe /vand og frugt.

Kontakt

Centerleder Synne Garff

For yderligere information: kontakt@cttt.dk eller mobil: 53727282

Kursusbetingelser

Betaling

  • Uddannelsen betales via faktura.
  • Alle priser er ekskl. moms.
  • Betaling skal ske til Danske Bank:

Reg. nr.: 9570
Konto nr.: 0013694559

Generelle oplysninger

Center for tro, tab og traumer
Forening

CVR: 44 17 99 46

Østerbrogade 59
2100 København Ø.
Telefon: +45 53 72 72 82
E-mail: kontakt@cttt.dk

Priser

Der faktureres den pris, som er gældende på bestillingsdagen. Det fremgår ved købet, hvis der pålægges moms. Center for tro, tab og traumer forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Afbud

Fristen for afbud er 6 uger inden kurset begynder, med mindre andet er anført. Der kan vederlagsfrit foretages afbud inden afbudsfristens udløb, dvs. at der gives fuld refusion.

Ved senere afbud, dog senest 3 uger før tilbuddets start, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften.

Ved afbud senere end 3 uger før kursets begyndelse er der ingen refusion.

Afmelding kan foretages ved at skrive til kontakt@cttt.dk